על המשמעות של קטוזיס ותזונה קטוגנית . 818 מילים

הרצאה שהועברה על ידי וSlava Berger, PhD על תזונה קטוגנית וקטוזיס.