Oxaloacetate

על המשמעות של קטוזיס ותזונה קטוגנית . 818 מילים

הרצאה שהועברה על ידי וSlava Berger, PhD על תזונה קטוגנית וקטוזיס.

ויסות ריכוז גופי הקטון בדם . 1,955 מילים

ffa-keto

מי שקרא את המבוא לתזונה קטוגנית שם לב שבתזונה קטוגנית הנו מעוניינים להגיע למצב מטבולי של קטוזיס על ידי כך שהגוף ייצר גופי קטון מעל ריכוז מסוים זאת על ידי שמירה על האינסולין נמוך ויציב. אומנם יש קורלציה בין אינסולין נמוך לריכוז גבוה של גופי קטון בדם אך האם הקשר הוא סיבתי או רק קורלציה? אציג מספר מחקרים שמנסים לבדוק מה הם הגורמים הישירים המשפיעים על ריכוז גופי הקטון בדם.